Pravidlo první - vypni a zapni krabičku

Nejčastějším důvodem výpadku je zamrznutí klientského zařízení, např. v důsledku zakolísání napájení při zapnutí cirkulárky nebo svářečky. Jeho restart provedete odpojením od napájení na cca 30 sekund a znovuzapojením.

Pravidlo druhé - pingejte svou bránu

Pro diagnostiku je zcela zásadní, zda dokážete pingat svou bránu a případně s jakými odezvami. IP adresu své brány naleznete v intranetu, poznamenejte si ji pro případ, že nebude Internet fungovat. Pingání provedete následujícím postupem: kombinace kláves Win + R, spustit příkaz cmd, napsat příkaz ping + vaše brána a nakonec enter