Pravidlo třetí - připojte jiné zařízení

Pokud máte tu možnost, ověřte, zda problém postihuje jen jedno zařízení v domácnosti a nebo zda nefunguje žádný z nich.