Facebook

Podpora IPv6

IPv6 ready

Anketa

Má smysl budovat sousedskou síť v Rudné?
Určitě ano, hned se připojím také
57%
Ano, ale zatím se nepřipojím
17%
Nemá
9%
Nechte to komerčním providerům
6%
Co je to síť
11%
Celkem hlasů: 414

Upgrade tasks

 1. Check upgrade status
 2. Update modules
 3. Enable maintenance mode
 4. Verify maintenance theme
 5. Verify access to update.php
 6. Disable non-core modules
 7. Verify default theme
 8. Backup current site
 9. Replace Drupal core
 10. Run update.php for core
 11. Download new project versions
 12. Backup current site
 13. Run update.php for modules
 14. Re-enable modules
 15. Check status report

PF2007

Ani jsme se nenadáli a je tu nový rok. Přejme si vzájemně, aby byl ještě lepší než ten minulý, aby nám sítě fungovaly a Internet byl rychlý a bezproblémový. Nový rok je tradičně příližitostí k bilancování a statistikám, pojďme se tedy na pár statistických údajů podívat.

První zajímavý údaj je počet členů sdružení. K dnešnímu dni jich je 206. Dohromady máme zaregistrovaných 683 MAC adres, ale spousta z nich asi už není živých. O směrování v síti se stará 35 routerů, zhruba 30 z nich slouží současně jako přístupové body. Největší počet připojených už dávno není v Rudné, okolní vesnice dohromady Rudnou převálcovaly.

Připojení do Prahy je stále 10 Mbit, ale upgrade na 20 MBit bude proveden velmi brzy. Zde je vidět graf, jak jsme připojení v celém roce využívali:

Graf ukazuje světlou barvou rozsah minimální a maximální záteže linky, čára nakreslená sytou barvou ukazuje průměrnou zátěž. To že graf místy ukazuje vyšší rychlosti než 10Mbit je dáno tím, že jsme někdy prováděli měření propustnosti spojů a provoz generovaný měřením šel nad rozsah běžného provozu linky. Zajímavý je i poměr uploadu a downloadu, ukazuje se, že lidé symetrickou linku úplně nevyužijí, download je vyšší. Ale poměr je zhruba 2:1, tedy downloadu je potřeba dvakrát více než uploadu. ADSL má tento poměr 4:1, takže trpí deficitem kapacity uploadu. Kapacita uploadu je čím dál důležitější, nikdo nechce čekat 4x déle na upload fotek do minilabu, nebo mít problémy při telefonování, kdy sám slyší dobře (kapacita směrem k němu je dostatečná), ale protistrana špatně slyší jeho (upload je slabý).

Současně je na grafu vidět, že celkové datové přenosy dosáhly 15 Tbytů dat.

I rok 2006 byl rokem masivních investic do sítě. Všechny páteřní spoje jsou již přestavěny na 5Ghz technologii. Mezi Úhonicemi a Rudou jdou dva vzájemně se zálohující spoje, stejně tak Ptice mají dva různé spoje do Rudné a Úhonic. Současně stále platí, že z Ptic je celá síť připojena sekundárním spojem do Unhoště, takže i při rozpadu sítě funguje Internet, byť uživatelé nemohou v takovém případě používat příchozí spojení přes rudenské adresy.

V souladu se svými stanovami se Rudná.net podílela významně na organizaci a obsahu Linuxového víkendu, který se konal v Praze na ČVUT v prosinci 2006. Budeme se podílet i na dalším Linuxovém víkendu a u příležitosti valné hromady uspořádáme v Rudné seminář o různých aspektech používání Internetu.