Facebook

Podpora IPv6

IPv6 ready

Anketa

Má smysl budovat sousedskou síť v Rudné?
Určitě ano, hned se připojím také
57%
Ano, ale zatím se nepřipojím
17%
Nemá
9%
Nechte to komerčním providerům
6%
Co je to síť
11%
Celkem hlasů: 414

Upgrade tasks

 1. Check upgrade status
 2. Update modules
 3. Enable maintenance mode
 4. Verify maintenance theme
 5. Verify access to update.php
 6. Disable non-core modules
 7. Verify default theme
 8. Backup current site
 9. Replace Drupal core
 10. Run update.php for core
 11. Download new project versions
 12. Backup current site
 13. Run update.php for modules
 14. Re-enable modules
 15. Check status report

Často kladené dotazy


Ne v žádném případě. U pevné linky se platí za její existenci a kapacitu, nikoliv za její používání. Stejně tak se v našem případě nelatí za přenesená data. Klidně můžete nechat celý den běžet poštovního klienta nastaveného na periodickou kontrolu, zda přišla nová pošta, a nebude to stát ani o korunu více. Něco co je na modemu nepředstavitelné. Stejně tak můžete hledat na Internetu, např. v jízdním řádu, kdykoliv si vzpomenete. Neexistuje žádné drahé a levné pásmo, aby se musely věci vyřizovat až večer. Spojení existuje stále, nic se nevytáčí, nikdy není obsazeno. I když jste připojeni na Internet lidé se k vám normálně dovolají, telefon není blokován.

Ano a ne. Pokud máte u počítače připojen modem a ten je zapojen do telefonní linky, může se stát, že dialer přesměruje připojení k Internetu z naší sítě na modem a jeho prostřednitvím na linky a vysokou tarifikací. Pokud u počitače modem není a nebo je vypnutý, jste v úplném bezpečí. V tom případě je platba za Internet paušální a dialer nemá žádnu možnost ovlivnit výši vašeho účtu

Modem můžete zahodit v tom smyslu, že není potřeba k připojení do sítě Rudná.net. To je spojení na telefonu zcela nezávislé a funkční i bez telefonu.
Pokud však máte na Internetu vypěstovanou závislost a každá minuta kdy nefunguje je pro vás utrpením, tak si modem ponechte. Pokud by se stalo, že by síť měla poruchu, stále ještě můžete použít pro připojení původní modem.
Také není špatné zkusit spojení modemem pokud se vám zdá síť pomalá. Na rychlost se snadno zvyká a teprve porovnání s modemem vnese do věci tu správnou perspektivu.

V zásadě asi ano, ale vyzkoušené to zatím není. Byla by to zajímavá věc pro ty, kteří chtějí ze všech sil stahovat, což naše síť těžko snese. Satelit namířený na Astru je dneska skoro na každém domě, satelitní karta do PC také není nijak drahá. Třeba se někdo, kdo to vyzkouší najde a dá nám vědět.

Síť provozuje neziskové občanské sdružení jménem Rudná.net. Provozuje ji pro své členy a přístup do sítě je omezen jen na členy sdružení.

Síť slouží ke vzájemné komunikaci účastníků. Někteří účastníci také společně sdílejíí připojení k Internetu, ale to není podmínkou připojení k síti.

Interní členové mohou mít přístup ke statistice ústředního routru. Zjednodušená verze statistiky, ukazující pouze zátěž vnější linky je dostupná na adrese: http://gate.rudna.net/gate/traffic/eth0.html Zde si můžete snadno ověřit, jestli je linka volná a nebo ne.

Člen, který se k síti chce připojit platí náklady na zařízení, kterým se připojí. Za další užívání sítě neplatí nic. Pokud se chce připojit i k Internetu, platí poměrnou část nákladů, tak jak se členové skládají, aby dohromady zaplatili linku. V současné době jsou určeny dva stupně kvality připojení a podle nich se platí buď 350, nebo 600 Kč měsíčně. Bližší popis je na této adrese
Náklady na připojení člena velmi variabilní, podle toho co všechno si člen postaví sám a co si zakoupí, také podle toho, kde bydlí. U připojení v bytových domech je nákladem vybudování vnitřních domovních rozvodů a podíl na optokabelu pro připojení celého domu. Tento náklad se rozpočítává na jednotlivé byty, takže je žádoucí, aby se jich připojilo co nejvíce. Potom jsou náklady na jeden byt nízké, výrazně nižší než u připojení přes WiFi a spolehlivost a rychlost je nesrovnatelně vyšší.
U rodinných domů je nereálné tahat optokabel, bylo by to příliš drahé. Proto se používá připojení přes WiFi. Tady jsou náklady do 2000 za AP klienta. Blíže viz odkazy v sekci připojení k síti.
Klientská část připojení je ve vlastnictví klienta, ten ji jednak kupuje a jednak může prodat, když ji nechce. WiFi komponenty se prodávají snadno, rozvody po domě už hůře. U nově budovaných domů plánujeme, že rozhranní mezi sítí ve vlastnictví nájemníků a sítí Rudná.net bude na patě domu ve spojce mezi optokabelem a vnitřním rozvodem.

Univerzální email je reg@rudna.net, je doručován více lidem, pokud dostanete odpověď bude adresa reg@rudna.net uvedena v poli cc:, tedy v kopii. Budete-li na email dále odpovídat, posílejte kopii opět na tuto adresu, aby měli všichni přehled a mohli doplnit další údaje.

Telefonní číslo nezveřejňujeme a ani nikomu netelefonujeme. Telefonovat někomu je drahé a nemáme na to žádné fondy.Všechno pro síť děláme z nadšení a nechceme do toho dávat další peníze. Nemáme ani nikoho, kdo by mohl telefonní hovory přijímat. Jsme obvykle ve škole nebo v práci a tam nemůžeme telefonovat dle libosti kdykoliv. Síti se věnujeme jen po večerech. Další výhodou mailování je, že registrační adresu čte hodně lidí a tak se mohou doplňovat a současně všichni vědí co se děje a mohou se zastoupit.

Ano možné to je dvěma způsoby.
Jednak tak, že se do objektu umístí AP klient a přidělí se celý segment IP adres a zřídí se regulérní routing. To má výhodu v přístupnosti počítačů z celé sítě a v tom, že každý počítač čeká frontu na volnou linku sám za sebe. Nevýhodou naopak může být to, že počítače jsou přístupné.
Druhá možnost je, že se na připojeném počítači spustí NAT a všechny počítače se skryjí ja jednu IP adresu. To má výhodu v bezpečnosti, na počítače za NATem nelze přímo přistoupit. Nevýhodou je, že když začne někdo za NATem intenzivněji stahovat, tak všichni ostatní čekají s ním. Router se snaží cyklem posílat vždy po jednom paketu od každého počítače a pokud je více počítačů pod jednou IP adresou chovají se jen jako jeden.
Platí jen jedna podmínka. Připojení více počítačů je možné jen od jednohou člena. Člen nesmí poskytovat připojení dalším osobám. Důvod je jednoduchý, členové se skládají na linku aby ji užívali společně s vědomím že ji sdílejí. A protože dva lidé využijí linku jistě více než jeden, není spravedlivé, aby platili jeden podíl.

Nejlépe je prostudovat diskuzní fórum na CZFREE.NET kde se tomu podrobně věnují. V zásadě je potřeba anténa, kabel a AP klient. Od AP klienta je vedena již klasická metalická kabeláž.

 1. V první řadě je třeba zjistit, jestli je v daném místě možnost připojení a kolik lidí by se chtělo připojit. Stačí poslat email na adresu reg@rudna.net a tam napsat ulici a číslo domu, typ objektu (rodinný dům, řadový rodinný dům, bytovka, panelák) a kolik lidí se chce připojit. Platí zásada, že metalický kabel ja vždy mnohem spolehlivější než cokoliv vzduchem, takže je žádoucí (i z hlediska nákladů) připojovat domy s více byty jednou anténou a další rozvod vést metalicky.
 2. Pokud v daném místě možnost připojení je je třeba namontovat klientskou část přípojky. To si zajišťuje účastník sám, ale většinou se najde někdo, kdo mu pomůže. Je třeba osadit anténu a svést kabel dovnitř do domu. Na adresu reg@rudna.net zaslat přihlášku do sdružení a údaje o síťové kartě, kterou se připojuje. Na základě toho budou upraveny konfigurace firewallů, aby karta mohla v síti existovat a bude přidělena IP adresa.
 3. Posledním krokem je užívání si připojení, hlavně nezapomenout platit svůj přípěvek na konektivitu. Protože sdružení funguje tak, že se členové na konektivitu skládají, nemá zdroje, ze kterých by krylo výpadek na straně příjmů, protože někdo zapoměl svůj díl zaplatit.

Členem se mohou stát i právnické osoby, ale členský příspěvek není daňovým nákladem, takže si o něj nelze snížit daňový základ.

Na Intranetu se po přihlášení zobrazí přehled plateb daného člena.

Variabilní symbol je velmi důležitý pro správnou identifikaci platby. Přidělujeme jej při registraci člena, každý člen dostane v okamžiku zavedení do intranetu sdružení email, který obsahuje jak přihlašovací údaje, tak variabilní symbol.

Členem sdružení se stáváte tím, že se přihlásíte zasláním emailu na adresu reg@rudna.net a uhradíte alespoň jednu měsíční platbu. Variabilní symbol dostanete při poslání přihlášky. Více viz. článek Jak se stát členem sdružení.

Na požádání vydává sdružení potvrzení o zaplacení členského příspěvku. To ale není daňový doklad, který by bylo možné uplatit jako náklad. Předmětem činnosti sdružení je budování metropolitní sítě pro své členy, sdružení tedy není telekomunikačním operátorem a nemůže vystavovat faktury na připojení k Internetu.

Protože za příspěvky společně nakupujeme připojení k Internetu, tak první co se stane bude, že vaše část připojky nebude zaplacena a přestane fungovat připojení k Internetu. Do vnitřní sítě budete moct vstupovat bez omezení a systém bude zobrazovat upozornění na nezaplacení. Pokud nebude dluh uhrazen, přestanete být dle stanov členem sdružení a nebudete moct do naší sítě vstoupit vůbec.