Průvodce pro budoucí členy

Základní informace pro zájemce o vstup do sdružení

Co můžete čekat a co naopak ne

Pokud jste zabloudili na tyto stránky, zřejmě uvažujete o členství v občanském sdružení Rudná.Net. Každý člen je samozřejmě vítán, ale možná ne každý má jasno v tom, co znamená být členem sdružení.

V první řadě byste si měli přečíst stanovy, protože vstupem do sdružení s nimi vyjadřujete souhlas. Přečtením stanov zjistíte základní věc, nejsou žádní oni, kteří něco dělají špatně, nejsou žádní oni, kterým něco nefunguje a tak podobně. Síť jako taková patří všem členům společně a vstupním poplatkem financujete její rozvoj. O síť se potom starají všichni, kteří mohou a umí. Proto jsou v síti vítáni převdevším IT profesionálové, kteří ocení jinde nedosažitelné benefity, jako téměř libovolný počet IP adres nebo symetrické linky ale starají se sami jak o své počítače, tak o své připojení. Sdružení nemá technickou podporu, není providerem, neposkytuje garance a odškodnění, nemá hotline pro hlášení poruch. Pouze provozuje síť, která má minimum výpadků (spolehlivost typicky vyšší než 98,5%), nabízí rychlosti, které jsou současně maximální a dosahované. U nás 4 Mbit běží na 4 Mbit, nikoliv na 3 a kousek. Případné poruchy se hlásí výhradně emailem, dneska již není nikdo, kdo by neměl na mobilním telefonu GPRS v tarifu a možnost poslat přes něj sem tam email.

Členské příspěvky se nerozdělují na mzdy. Platí se z nich pouze hardware a konektivita. Sdružení je neziskové. Výše členských příspěvků se upravuje tak, aby sdružení skutečně neziskové bylo. Všechny vybrané prostředky se investují výhradně do technologií.

Dobře jsem s tím srozuměn, co dál?

Dalším krokem je zjištění, zda jste v dosahu naší sítě. Tento krok bohužel není jednoduchý, protože není k dispozici žádná mapa. Není jednoduché ji vytvořit. Zatímco ve městě najdete nejvyšší dům širokodaleko, tady se přípojné body osazují spíše na rodinné domy a tam nezáleží ani tak na vzdálenosti, jako na výšce domu, výšce domu mezi nimi, kde jsou vzrostlé stromy a podobně. Není to jen tak, že by bylo možné zapíchnout kružítko do místa stávajícího bodu a nakreslit kruh o poloměru 800m. Proto je potřeba napsat na adresu reg@rudna.net a popsat kde se nacházíte. Skutečně popsat, protože většinou používaná červená čísla neříkají o poloze objektu vůbec nic. Na této adrese jsou lidé, kteří vědí kde jsou přípojné body a dokáží odhadnout, zda bude připojení možné.

Je docela vhodné nejdříve zjistit, zda o připojení neuvažuje i některý soused. WiFi má nepříjemnou vlastnost, nemá rádo příliš mnoho komunikujících klientů a tak se snažíme v zájmu kvality sítě připojovat co nejvíce lidí přes jednu klientskou anténu. V případě připojení více lidí se ale liší použité komponenty.

Obecně je signál dostupný v Rudné v lokalitě V Brance, v domcích severně od školy, okolo Jinočanské ulice, ale tam je bohužel hodně stromů, v části Drahelčic, na mnoha místech v Úhonicích a téměř po celých Pticích. V Červeném újezdu, v Uhnošti a okolních vesnicích operuje partnerské sdružení Unhfree.net. Svárov a jednu čtvrtinu Ptic by mělo obsluhovat sdružení Sneknet. Sdružení si nekonkurují a každé obsluhuje svou oblast. Vzhledem k tomu, že se liší podmínky v jakých jednotlivá sdružení pracují, liší se i výše členských příspěvků.

Jak mám postupovat při připojení

Když jste dospěli až sem, asi máte základní představu o čem to celé je. Můžete tedy poslat email na adresu reg@rudna.net a poptat se, jak je na tom se signálem místo, kde se nacházíte. Nežádejte nás, abychom vám telefonovali a nebo poslali telefon, kam můžete zavolat. Netelefonujeme ze dvou důvodů, jednak je to drahé a když už do sítě vkládáme práci, nenuťte nás vkládat i peníze. Za druhé chodíme do školy, práce a tak podobně, a to zrovna není vhodné místo na telefonování a dlouhé diskuze o Internetu. Samozřejmě kdokoliv může telefonní poradenství provozovat, ale zatím se ukázalo, že žádný člen to nechtěl dělat. O možnost někomu telefonovat stál jen před připojením, jakmile měl být na druhé straně telefonu, bylo po ochotě. Preferujeme tedy emailový a nebo osobní kontakt. Každý člen má úplně stejná práva a povinnosti, takže ten kdo vám případně pomohl s připojením má úplně stejné povinnosti poskytovat vám technickou podporu jakou máte vy sami k ostatním členům.

Na zaslaný email někdo odpoví, podle toho, kdo bude odpověď znát. Všechny emaily posíláme v kopii i na adresu reg@rudna.net a když to budete dělat i s vašimi odpověďmi, zajistíte si, že komunikace bude fungovat i když ten, kdo naposledy odpovídal, bude zrovna na měsíc na výletě v místě bez přístupu k Internetu.

Zpravidla se někdo přijde podívat, jak to v daném místě vypadá. Pokud to nebude zrovna ranní procházka se psem v 6:00, tak na vás asi i zazvoní.

Pokud obhlídka dopadne úspěšně, doporučíme vám potřebný HW. Rozhodně nekupujte nic předem. HW si člen instaluje sám, ale pokud někdo danou věc neumí, obvykle osadit konektory, určitě mu někdo pomůže. Bohužel jen když má čas, takže někdy o víkendu nebo tak podobně. Připojení do hodiny od kontaktu je možné, ale nepříliš pravděpodobné. Můžete si samozřejmě najmout i nějakou firmu, která se tím zabývá.

Po provedení instalace, se obvykle přijdeme podívat, jak je instalace provedena. Chráníme tím síť před výpadky způsobenými problémy na straně klienta. Pokud totiž např. u klienta nateče při dešti voda do antény, tak klesne rychlost všem lidem připojeným na dané AP, protože takový klient jednak stáhne rychlost AP a také bude generovat hodně chybných rámců a tím bude nutný velký počet opakování zasílaných dat.

Pokud je vše v pořádku stanete se plnohodnotným členem a můžete se vesele podílet na provozu naší komunitní sítě, komunikovat s kamarády, a vůbec užívat si svobody.

Další čtení vhodné pro začínající členy je FAQ, seznam nejčastěji pokládaných dotazů a odpovědí.

Jaké jsou tedy možnosti připojení

Existují v podstatě 3 varianty.

Bytovky kolem tenisových kurtů

Pokud bydlíte v bytovkách kolem tenisových kurtů a průběhu stavby z vás někdo vymámil 1500 korun na síť, máte situaci nejjednodušší. V takových domech jsou totiž provedeny vnitřní rozvody na 100Mbitovém ethernetu zakončené v zásuvce STA, kabel je tam jen stočený pod koncovou zásuvkou STA. Pro připojení stačí na konec kabelu nacvaknout datovou zásuvku a síť okamžitě funguje.

V dalších bytovkách sice byla snaha takovou akci provést také, ale setkala se s nulovou odezvou, případně s jedním zájemcem na celý dům. V těchto domech je připojení celkem problém. Je možné provést kabeláž i po dokončení domu, ale je to náročnější. Byty na WiFi v zásadě připojovat nelze, protože jednak jsou pod anténou, tedy v místě kam anténa vůbec nevysílá a jednak anténa zvládá okolo 10 klientů ale bytů je asi 80. Tolik není k dispozici ani volných kanálů. V úvahu připadá nejspíše použití technologie běžně dostupné na kabelové televizi, tedy připojení přes koaxiální kabel, ale to je zatím neprobádaný směr.

Vnitřní rozvody v těchto domech jsou majetkem společenství vlastníků či jak se příslušná instituce jmenuje.

Rodinný domek bez připojených sousedů

Tady se použije připojení přes WiFi. Pro nově budované přípojky používáme výhradně 5 Ghz technologii. Původní 2,4 Ghz je již všude beznadějně zarušená a vůbec neumožňuje využít potenciál sítě. Bohužel zařízení pro 5 Ghz jsou o něco dražší.

Klient může použít pro připojení v zásadě dvě varianty. Buď kompaktní zařízení jménem Nano station a nebo poskládat klientskou sadu z dílů.

Nano station je pro instalaci nejjednodušší, ale je vhodný jen pro členy, kteří jsou blíže k AP. Kupujeme je po více kusech se slevou u i4wifi, ale každý si klienta může koupit kdekoliv. Pokud potřebuje daňový doklad se svým jménem, musí si klienta koupit sám, u těch hromadně nakupovaných je účet vystaven na Rudná.net. Při koupi je potřeba dát pozor, aby se jednalo skutečně o 5 Ghz verzi.

Druhá možnost je použít AP klient, kabel a externí aténu. Toto je v podstatě nutnost u členů, kteří jsou od AP dále. Zde se nedá obecně říct, jak má sada vypadat, ale bude to s drobnými obměnami Airca s externí aténou.

WiFi komponenty jsou vždy majetkem člena. Sdružení provádí jejich monitoring a podle toho poznává funkčnost sítě.

Instalaci klientské sady si v každém případě zajišťuje člen sám. Sdružení nemá žádnou servisní organizaci, která by prováděla instalace a správu klienstkých zařízení.

Rodinný domek připojující sousedy

V tomto případě se použije obdobné zařízení jako u druhé varianty v předchozím bodu. Další domy nebo byty ve stejném domě se připojí převěsem nebo kabelem v zemi.

Rozdíl je v tom, že pokud jsou takto připojeni alespoň tři členové, zřizuje AP klienta sdružení svým nákladem a AP klient je v jeho vlastnictví.

Také je možnost, že se další klienti připojují přes WiFi a z bodu se stane regulérní AP. To je potom také provozováno sdružením.

Člen provozující zařízení umožňující připojit další členy má nárok na slevu z členského příspěvku.

Přímá viditelnost

Jedním ze základních požadavků je u WiFi přímá viditelnost mezi klientem a AP. Dokonce ani přímá viditelnost nestačí, je potřeba volná tzv. Fresnelova zóna. Její velikost se liší podle délky spoje, ale u většiny spojů se jedná o tubus o průměru 5m. Antény se tedy musí umísťovat na střechy, nelze je mít v místnosti nebo na půdě. Je možné umístit anténu do štítu. Anténa potřebude mít okolo sebe asi 50 cm místa na každou stranu, nemůže tedy ležet přímo na taškách nebo být přišroubována na rámu okna.

Pro koho sdružení jednoznačně není vhodné

V zásadě se dá říct, že ten kdo nedokáže brát ohled na ostatní, nebude ve sdružení nikdy spokojený. Svoboda každého při používání sítě končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. A zatímco ten, kdo přetěžuje síť třeba Telekomu narazí jen na nějakého anonymního robota, který mu bude vnucovat vyšší tarif za vyšší peníze, u nás vám vynadá soused. Nikdo nemůže čekat, že když přípojka celého sdružení má kapacitu 50 Mbit, tak pro něj je určen 1Mbit 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Síť také není vhodná pro toho, kdo si dokáže přesně vyčíslit, o kolik set tisíc přišel tím, že půl dne nešel Internet. Pokud je někdo na Internetu takto závislý, musí používat odpovídající připojení a to není ani komunitní síť ani ADSL či podobná technologie.

 

Výše členských příspěvků

Výše příspěvků se mění. Vždy po dosažení vyššího počtu členů je vyhodnocována zátěž linky do Internetu a poté je výborem navržen další postup. Buď navýšení kapacity připojení a nebo snížení příspěvků, případně oboje v nějakém poměru. Členové poté odhlasují další postup.

Nyní platná výše příspěvků je zveřejněna na www.rudna.net