Facebook

Podpora IPv6

IPv6 ready

Anketa

Má smysl budovat sousedskou síť v Rudné?
Určitě ano, hned se připojím také
57%
Ano, ale zatím se nepřipojím
17%
Nemá
9%
Nechte to komerčním providerům
6%
Co je to síť
11%
Celkem hlasů: 414

Upgrade tasks

 1. Check upgrade status
 2. Update modules
 3. Enable maintenance mode
 4. Verify maintenance theme
 5. Verify access to update.php
 6. Disable non-core modules
 7. Verify default theme
 8. Backup current site
 9. Replace Drupal core
 10. Run update.php for core
 11. Download new project versions
 12. Backup current site
 13. Run update.php for modules
 14. Re-enable modules
 15. Check status report

Pozvánka na valné hromady

Vážení členové,

občanské sdružení Rudná.net svolává na pátek 14. 10. 2016 valné hromady.

Vzhledem ke zkušenostem s předchozími pokusy svoláváme řádnou valnou hromadu
za rok 2013 na 18:00 dne 14. 10. 2016 a náhradní valnou hromadu za rok 2013 na
18:15 dne 14. 10. 2016.

Dále svoláváme na 18:30 dne 14. 10. 2016 řádnou valnou hromadu za rok 2014 a na
19:00 náhradní valnou hromadu za rok 2014. Závěrem svoláváme na 19:05 dne
14. 10. 2016 řádnou valnou hromadu za rok 2015 a na 19:30 dne 14. 10. 2016 náhradní
valnou hromadu za rok 2015.

Program valné hromady za roky 2013 a 2014:

* volba zapisovatele
* zpráva o hospodaření
* schválení zprávy o hospodaření
* různé

Program valné hromady za rok 2015:

* volba zapisovatele
* zpráva o hospodaření
* schválení zprávy o hospodaření
* volba orgánů sdružení na další funkční období
* různé

Zvolili jsme tuto formu, máme zkušenosti, že uspořádat usnášení schopnou
valnou hromadu není možné a tak předem víme, že v daných termínech nebudou
řádné valné hromady usnášení schopné. Abychom se posunuli dále, svoláváme
rovnou i náhradní valné hromady. Pokud bychom svolávali náhradní valné hromady
na jiný den, nezúčastní se jich již téměř nikdo.

Kvůli zajištění prostor pro konání valné hromady prosíme o potvrzení účasti do 3.10.2016 na tomto odkazu: http://doodle.com/poll/khx353mx8b6c5ya6

S pozdravem

Jiří Snopek